Krokfiske / Linefiske
Å fiske med krok og line er en av de eldste fangstmetodene. Dette fiskeriet er det vi kaller et selektivt fiskeri. Det vil si at mengden med bifangst minimeres. Med bifangst mener vi fisk man får som ikke er hovedprioritet. I tillegg er linefisket ”skånsomt” mot fisken, noe som innebærer at den ikke får trykkskader. I Domstein og hos Ervik arbeider vi kun med automatisert linefiske (long-line).

Lange liner med kroker settes ut bak båten gjennom et automatisert system. Hver line senkes ned til ønsket dybde og merkes med flagg, slik at båten finner den igjen. Krokene agnes automatisk av en maskin, noe som gjør at denne fangstmetoden ofte betegnes som autoline. Lina blir liggende i havet alt fra 4-15 timer før den dras inn igjen gjennom en luke på siden av båten.

Ved å velge størrelsen på kroken og typen agn kan vi ”velge” både art og størrelse på fisken. Torsken vi fisker er eksempelvis 42-60cm uten hode.


Utvikling av agn
Domstein deltar i et prosjekt som skal redusere vårt svinn av fiskeavfall. Utvikling av agn som er basert på fiskeavfall testes nå i mindre skala på våre båter. Mer informasjon om prosjektet kan finnes på www.norbait.no

Miljøpåvirkninger
Linefisket er en skånsom fangstmetode både når det gjelder havmiljø og energibruken på båtene. For å belyse fakta rundt de ulike produktenes miljøpåvirkning, har vi sammen med Østfoldforskning AS analysert vår fangstmetode og noen ulike produkter vi produserer. Se under.
Domstein IQF, 400 g.pdf (686 kb)
Domstein Torskeburger, 5 kg.pdf (403 kb)
Domstein Våtpakk, 400g.pdf (582 kb)

Les mer...