Piggvar Psetta maximus

Piggvar

Fisken/fisket

Piggvar tilhører varfamilien, og er flattrykt og nesten rund (sirkelformet). Den kan bli mer enn 20 år gammel. Den forekommer fra fjæra og ned til ca. 80 meters dybde, og finnes ofte delvis nedgravd i bunnlaget på sand-, grus-, stein- eller bløtbunn. Piggvaren er en aktiv rovfisk, som i voksen alder hovedsakelig lever av annen fisk og ulike krepsdyr. Hannen blir kjønnsmoden i 3-årsalderen, hunnen i 4-årsalderen.

De beste fiskeplassene i Nordsjøen er på fiskebankene utenfor kysten av Nord-Jylland. Mye av piggvaren som omsettes i Europa kommer fra oppdrett, hovedsakelig fra Sør-Europa. I Norge tas piggvar hovedsakelig som bifangst og de senere årene er det etablert oppdrett av piggvar i Vest-Agder.

Sesong

Hele året.

Størrelse

Opptil 1 meter.

Anvendelse

Piggvar selges fersk i skiver, filet eller som hel fisk. Kjøttet er hvitt, fast, fint og meget ettertraktet. Piggvar kan stekes, kokes og grilles, og kjøttet har best kvalitet i september–april.

Næringsinnhold

Piggvar inneholder ca. 1 gram omega-3-fettsyre per 100 gram filet.

Andre navn

Latinsk
Psetta maximus
Engelsk
Turbot
Fransk
Turbot
Tysk
Tarbot
Svensk
Piggvar
Lokalt
piggkarv, sandkerv