Bærekraftig norsk sjømat

Domstein og Ervik Havfiske var første i verden som fikk MSC-sertifisert fisket etter torsk og hyse i Nordøst-Atlanteren. Av MSC organisasjonen regnes dette som en historisk milepæl.

Norge er en ledende leverandør av sjømat globalt, derfor har vi et spesielt ansvar om å forvalte våre ressurser på en bærekraftig måte. MSC-sertifiseringen er i så måte et godt og synlig supplement til jobben som gjøres i Norge. Norge har et av verdens største forsknings- og utviklingsmiljøer innen fiskeri og sjømat. Dette gir oss verdifull kunnskap om de ulike fiskebestandene og kombinert med god overvåkning og forvaltning er dette langsiktige arbeidet er anerkjent av MSC.

MSC er en internasjonal organisasjon som har utviklet egne sertifiseringsprogram for bærekraftige og godt forvaltede fiskeribestander. Standarden omfatter alt fra størrelsen på fiskebestanden til fiskemetoder og setter strenge krav til forvaltningen av de bestandene som sertifiseres.

Domstein fikk MSC-sertifisering av torsk og hyse i 2011 som et resultat av at Norge er verdensledende på bærekraftige fiskerier. Fiskeriene etter sei, sild og makrell har også fått MSC-sertifisering. Domstein bidro også sammen med fiskesalgslagene i Skagerak og Rogaland til at norske reker fra Skagerak og Nordsjøen ble MSC-sertifisert i 2017.

Vi i Domstein har et sterkt fokus på bærekraft og tilbyr det norske storhusholdningsmarkedet landets største utvalg av 40 ulike sjømatprodukter med godkjent miljøsertifisering.