Hva er fersk fisk?

Røye 1

Hva er fersk fisk?

Mange synes det er vanskelig synes å bedømme ferskhet og og kvalitet på fisk. Her er noen enkle retningslinjer for hvordan du kan se om fisken er fersk:

Klare øyne

Øynene skal være klare og stå ut. Fisk som har ligget lenge får hvitere og matte øyne. Har fisken vært frossen vil krystallen inne i øyet dessuten være helt hvit.

Røde gjeller

Gjellene skal være røde og klare i fargen på fisk med hode. De skal ikke være slimete eller ha misfarginger av noe art.

Frisk lukt

Fisken skal lukte friskt, levende, sjøfriskt eller ha en nøytral lukt.

Blankt skinn

Skinnet på fisken skal være blankt og glatt. Det skal være lite skjelltap. På noen fiskesorter kan noen misfarginger i skinnet skyldes is i fiskekassen, men dette har ikke noen påvirkning på kvaliteten på fisken.

Fast kjøtt

Når du trykker på fisken med en finger, skal det ikke bli varig merke. Fisken skal ha fast kjøtt og være spenstig og elastisk i konsistensen.

Fettmarmorering

På rød fisk skal fettet være klart definert og hvitt mellom de røde kjøttlamellene. Gammel fisk vil miste litt av disse stripene inn mot midten av fileten. Dette er ikke farlig, men jo mindre definerte fettstriper, jo eldre er fiskefileten.


Andre navn