Rødspette Pleuronectes platessa

Rodspette

Fisken/fisket

Rødspetta er en høyrevendt flyndre som gjenkjennes på den grå eller brune og glatte øyesiden med mange røde flekker. Den lever på grunt vann, men kan gå ned til 250 meters dybde. Den spiser muslinger, pigghuder og andre bunndyr. Rødspetta regnes som en stedbunden art, men når gytetiden nærmer seg kan den gjennomføre lange vandringer til bestemte gyteplasser. De viktigste gytefeltene for rødspette i Nordsjøen er sør for Doggerbank, der den oppholder seg mellom november og april. Yngelen svømmer fritt rundt i havet, og blir ikke flatfisk før de er blitt 15 mm lange. Da søker de ned og lever resten av livet på bunnen. Bestanden av rødspette er ikke tilfredsstillende, og forvaltningsplanene har som mål å bygge opp en bærekraftig bestand igjen.

Sesong

Juli-desember

Størrelse

Vanligvis 25–40 cm og opptil 7 kg, men enkelte hunner kan bli 95 cm

Vanlig fangstredskaper 

Bunntrål, snurrevad, bunngarn.

Anvendelse 

Rødspette selges fersk som hel fisk og filet eller som frossen filet. Rødspette kan stekes, kokes og grilles. Den kan også paneres og frityrstekes, og serveres med pommes frites som den kjente retten Fish and chips.

Næringsinnhold 

Omega-3, vitamin A og D.

Andre navn

Latinsk
Pleuronectes platessa
Engelsk
European plaice
Fransk
Plie commune, carrelet
Tysk
Goldbutt, Scholle
Svensk
Rödspätta
Lokalt
flyndre, "goillfloinner"/gullflyndre, kongeflyndre, nástefinddár