Kvalitet

Domstein Sjømat AS skal være en effektiv og serviceinnstilt leverandør av trygge sjømatprodukter av høy kvalitet produsert i samsvar med gjeldene myndighetskrav, kundens spesifikasjoner, markedets forventninger og bedriftens egne krav og målsetninger.

Vi jobber ut fra myndighetskrav og er tredjeparts sertifisert med en ISO 22 000:2005 sertifisering som stiller langt høyere krav enn Mattilsynet.

ricquoy-freres-ISO-22000_0.jpg?mtime=20180216144723#asset:1404:pageImage500

ISO 22000:2005 er et styringssystem for næringsmiddeltrygghet, som viser hvordan vi styrer våre prosesser og aktiviteter for å kunne levere trygge sjømatprodukter.

Alle våre lokasjoner har kvalitetsansvarlige medarbeidere som sørger for at det daglige kvalitetsarbeidet gjennomføres. Mattrygghet og hygiene er i fokus i hvert ledd i verdikjeden, og det gjennomføres nøye overvåkning av varemottak og kvalitetsarbeidet gjennom hele produksjonsprosessen. Alle analyser blir sendt til akkrediterte og godkjente laboratorier etter Norsk Standard, også et ledd for å sikre trygg sjømat til forbrukeren.

Det stilles strenge krav til våre leverandører. Alle leverandører må godkjennes iht. våre krav, der de må sikre overholdelse av gjeldene lover og forskrifter innen området kvalitet, produktsikkerhet, hygienisk produksjon, risikoanalyse, holdbarhet, sporbarhet, dokumentasjon og merking.

Filetering_produksjon.jpg?mtime=20160503