Vesterhav Smal

Trading og agn

Med base i Måløy driver Domstein Fish handel med frosne fiskeprodukter.

Domstein Fish er den ledende distributøren av agn til lineflåten i Nord-Europa. Lineflåten er avhengig av agn av høy kvalitet for å lykkes. De største produktene er akkar og saury som importeres fra fiskefelt i Sør-Atlanteren og Stillehavet. I tillegg brukes norsk sild og makrell. Domstein har gjennom mange år opparbeidet et sterkt renommé som pålitelig agnleverandør.  

I tillegg til agn selger Domstein Fish frosne sjømatprodukter, med Europa som hovedmarked. De største produktene er pelagiske varer som sild og makrell, deretter hvitfisk og skalldyr.

Domstein Fish har fryselager på Raudeberg. Her landes blant annet sjøfrosne produkter fra lineflåten. I tillegg fungerer fryselageret som lagerhotell for både frysevarer og tørrlagring. 

Ønsker du å bli kontaktet?