Det Norske Maltid 2016 1Jpg
Jan-Egil L. Johansen, Kjell Ove Bang og Ketil Hatleskog i Domstein Sjømat avdeling Stavanger mottar prisen.

Vinner i Det Norske Måltid for årets sjømat

Konkurransen Det Norske Måltid 2016 er kåringen av de beste mat- og drikkeleverandørene i Norge og vi er stolte av utmerkelsen i klassen årets sjømat - villfanget!

Årets sjømat villfanget: Vinneren er Villkveite filet fra Domstein Sjømat AS (Rogaland)
Juryen uttaler:
Produsenten tilbyr med årets vinnerprodukt kvalitetsråvarer fra norske farvann til folket.
Produsenten gir med dette produktet forbrukerne anledning til å tilberede herremåltid i hverdagen, og viser hvor viktig ressurs havet er. Produktet har et delikat utseende og smaker rent og ferskt.

Det Norske Måltid har som formål å synliggjøre bredden av landets matproduksjon og de unike råvarene som blir produsert. DNM ønsker å bidra til at nye produkter og råvarer får mulighet til vekst, slik at flere forbrukere blir bevisst norsk matkvalitet og mangfold. Næringsforeningen i Stavanger-regionen (NIS) tok i 2007 initiativet til å utvikle et operativt konsept med fokus på Norges beste råvarer. http://detnorskemaltid.no/