Eco Fish Box Ice 770X500

Domstein Sjømat tester EcoFishBox

Domstein Sjømat og Stora Enso tester ut EcoFishBox til det norske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet.

EcoFishBox er laget av cellulose, 100% gjenvinnbart, vanntett, hygienisk og har evnen til å holde sjømat kjøling over lang tid.

Vit har stor tro på at EcoFishBox skal erstatte dagens fiskekasser av isopor (ESP/plast) i løpet av kort tid. Dette er selvsagt en spennende og etterlengtet løsning våre kunder har ventet på og vil sette stor pris på, sier Eskild Kellmer fra Domstein Sjømat.

48370813_756706514698461_6996970357655601152_o.jpg?mtime=20181219111748#asset:1658:frontpageHalfBlock595

f.v. Eskild Kellmer fra Domstein Sjømat og Anders Denis fra Stora Enso

Det er kunden som bestemmer, og de vil bort fra plast og isopor som ofte må returneres som spesialavfall. EcoFishBox er papp, som kan brettes, og tar liten plass i pappavfallet etter bruk.

Sammen med våre kunder kan vi gjøre ord til handling med å gjennomføre FN’s bærekraftmål. Sist men ikke minst ønsker vi alle et hav fritt for plast.