Logo2008 2 0

Domstein Sjømat er Miljøfyrtårn-sertifisert

Vi ønsker å være med på å ta et kollektiv ansvar og bidra til flere av FN’s bærekraftsmål gjennom Miljøfyrtårnserifiseringen.

Alle avdelinger har forpliktet seg til å forbedre sine miljøprestasjoner. FNs bærekraftsmål, som trådte i kraft 1. januar 2016, fungerer som et veikart med konkrete verktøy til å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert.