Norges Sjomatrad Makrell
Grillet makrell - foto Norges Sjømatråd

I sesong - makrell

Nytrukket og helgrillet makrell er for mange smaken av sommer. Nå på våren er makrellen mager og best på smak.

Makrellen er en hurtigsvømmende fisk som om sommeren og utover høsten opptrer i store stimer langs kysten og ute i Skagerrak, Nordsjøen og i det sørlige Norskehavet. Den kan bli 20 år gammel, og livnærer seg hovedsakelig av småfisk som unger av torsk, sild og brisling.

Makrellen blir kjønnsmoden i 3–4-årsalderen. Mot slutten av året vandrer den kjønnsmodne makrellen mot gyteområdet vest og sørvest for Irland, der gytingen starter i mars.

Fisket foregår hovedsakelig i sommerhalvåret. Deltakelsen av fartøy varierer fra båter som driver med garn og dorg på kysten til store, havgående snurpere.

Oppskrift helgrillet makrell