Domstein Fish

Domstein Fish er den ledende distributøren av agn til lineflåten i Nord-Europa. Domstein Fish har fryselager på Raudeberg. Her landes blant annet sjøfrosne produkter fra lineflåten.

Domstein Fish in Måløy is the leading distributor of bait to the longline fleet in North-Europe. Domstein Fish has a coldstore located at Raudeberg. Frozen products from the longline fleet is landed and stored here.

Kontaktinformasjon

Domstein Fish
Sjøgata, Domstein Fish (fryselager) - Nedrevegen 100 - 6710 Raudeberg
6701 Måløy

  • Telefonnummer: +47 57 85 90 00
  • Faxnummer: +47 57 85 90 13

Kontaktpersoner

Kjell Oldeide

Daglig leder
  • kjell.oldeide@domstein.no
  • Telefonnummer: +47 57 85 90 65
  • Mobilnummer: +47 91 81 56 30
  • Faxnummer: +47 57 85 90 90

Sunniva Oldeide

Selger