Domstein Sjømat Bergen

Vi leverer sjømat til hotell-, restaurant-, institusjons- og dagligvaremarkedet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Hovedvirksomheten er salg og distribusjon av fersk sjømat som vi spesialskjærer og pakker etter kundenes behov og ønsker. Vi produserer også en rekke spesialprodukter basert på sjømattradisjon, blant annet vår egen lutefisk og eldhusrøykt fisk. Vi har også et bredt utvalg av skalldyr som fanges på vestlandskysten. Avdelingen i Bergen er spesialist på sjømatproduksjon og har medarbeidere med bred matfaglig bakgrunn.

Gjennom flere år har vi kunnet være stolte over å være hovedsponsor til Bergen kokkemesterlaug og kompetanseplattformen Smak av Kysten.

Kontaktinformasjon

Domstein Sjømat Bergen
Espehaugen 55
5258 Blomsterdalen

Kontaktpersoner

Trond Skråmestø

Regionleder