Brisling Sprattus sprattus

Brisling

Fisken/fisket

Brislingen ligner silda, men er betydelig mindre i størrelse. Brisling er en pelagisk stimfisk som har stor utbredelse, men finnes sjelden på større dyp enn 150 meter. I Norge gyter fjordbrislingen hvert år i Oslofjorden og ved den østlige delen av Skagerrakkysten. Enkelte år skjer det også gyting i fjordene mellom Lindesnes og Farsund og i enkelte fjorder på Vestlandet.

Fisket etter fjordbrisling foregår i hovedsak i fjordene i Sør-Norge. I tillegg drives det et fiske etter havbrisling i Nordsjøen.

Sesong

Juni-januar.

Størrelse

14-15 cm, opptil 15 gram.

Vanlig fangstredskaper

Snurpenot

Anvendelse

Brisling omsettes mest frossen eller i produsert form. Brisling er et viktig råstoff for industrien, der den blant annet produseres til ”ansjos”. I Norge selges hermetiske påleggsprodukter av brisling under navnet sardin og ansjos. Fersk brisling kan stekes og grilles. Arten brukes også til industrifisk.

Næringsinnhold

Brisling er en god kilde til omega-3-fettsyrer og vitamin D, og har også et høyt innhold av vitamin B12.

Andre navn

Latinsk
Sprattus sprattus
Engelsk
Sprat, bristling, brisling, skipper
Fransk
Sprat, esprot, anchois de Norvège
Tysk
Sprotte, Brisling, Breitling
Lokalt
Skarpsill, vassbuk, brisling