Lange Molva molva

Lange

Fisken/fisket

Lange har fått sitt navn fordi den har en langstrakt kropp. Langen er en torskefisk som forekommer på 60–1000 meters dyp, men er vanligst på 300–400 meter. Den trives best i områder med steinbunn, og livnærer seg av andre fisker som torsk, flyndre og sild samt hummer og sjøstjerne.

I Norge er det mest lange mellom Stad og Vesterålen. Unge fisker holder seg i dype partier nærmest kysten. Herfra vandrer langene ut til gytefeltene i Nordsjøen og i området nord for De britiske øyer.

Lange fiskes hovedsakelig med bunnline eller bunngarn langs eggakanten, men det blir også tatt en del på store dyp inne i fjordene. Lange fiskes hele året, også som bifangst ved annet fiske.

Sesong

Hele året.

Størrelse

Opptil 180 cm og 35 kg.

Vanlig fangstredskaper

bunnline, bunngarn

Anvendelse

Lange har et hvitt, smakfullt og relativt fast kjøtt. Smaken kan minne om torsk, og den kan med hell tilberedes på samme måte som torsk.

Næringsinnhold

Lange er en god proteinkilde, og inneholder også selen, kalsium og magnesium.

Oppskrifter med lange (3)

Andre navn

Latinsk
Molva molva
Engelsk
Ling, common ling
Fransk
Lingue
Tysk
Leng, Lengfisch
Svensk
Långa
Lokalt
Se også blålange, grålong, kvitlange, long, longa