Til toppen

Norbait

Norbait AS eies 50/50 av Domstein og Mustad, som er leverandører av agn og utstyr til både teine -og krokfiske i Norge og internasjonalt.

I 2022 startet Norbait fullskalaproduksjon av miljøvennlig, restrukturert agn til snøkrabbefiske etter et vellykket tokt i Barentshavet.
Toktet ble gjennomført av Sintef i samarbeid med Forskningsrådet, og viste at Norbaits krabbeagn fisket like godt som vanlig akkar. Produktet er lett å egne med, og har en konkurransedyktig pris. Produktet omsettes i dag i Norge og på Grønland.

Norbait AS
6710 Raudeberg

Daglig leder - kontaktperson Norge
Sunniva Oldeide
E-post: sunniva.oldeide@domstein.no
Tlf: +47 48 24 23 53

Kontakperson Grønland
Siggi Þórleifsson
E-post: siggi@mustadautoline.com
Tlf: +35 46 64 16 21