Skip to main content
Til toppen

Kvalitet og bærekraft

Domstein Sjømat AS skal være en effektiv og serviceinnstilt leverandør av trygge sjømatprodukter av høy kvalitet produsert i samsvar med gjeldene myndighetskrav, kundens spesifikasjoner, markedets forventninger og bedriftens egne krav og målsetninger.

Alle våre lokasjoner har kvalitetsansvarlige medarbeidere som sørger for at det daglige kvalitetsarbeidet gjennomføres. Mattrygghet og hygiene er i fokus i hvert ledd i verdikjeden, og det gjennomføres nøye overvåkning av varemottak og kvalitetsarbeidet gjennom hele produksjonsprosessen. Alle analyser blir sendt til akkrediterte og godkjente laboratorier etter Norsk Standard, også et ledd for å sikre trygg sjømat til forbrukeren.

Det stilles strenge krav til våre leverandører. Alle leverandører må godkjennes iht. våre krav, der de må sikre overholdelse av gjeldene lover og forskrifter innen området kvalitet, produktsikkerhet, hygienisk produksjon, risikoanalyse, holdbarhet, sporbarhet, dokumentasjon og merking.

Vårt mål er å være den foretrukne samarbeidspartner i markedet basert på solid kunnskap, leveringsdyktighet og god konkurranseevne.

Vi lager hvert år en klima -og miljørapport som du kan få tilsendt om du sender oss en forespørsel på post@domstein.no

Miljø og bærekraft
Lenker
Min side