Skip to main content
Til toppen

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan næringslivet jobber med arbeids- og menneskerettigheter.

Loven forplikter næringslivet til å blant annet gjennomføre aktsomhetsvurderinger, hvor selskaper må identifisere risiko for negativ påvirkning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I Domstein jobber vi vi etter et rammeverk basert på FNs veiledende prinsipper fornæringsliv og menneskerettigheter (UNGP), og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv, slik det vises på figuren under.

Les mer om aktsomhetsvurderinger for året 2023 og vår policy om respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Lenker
Min side