Norbait

Norbait AS eies 50/50 av Domstein og Mustad, som er leverandører av agn og utstyr til både teine -og krokfiske i Norge og internasjonalt.

I 2022 startet Norbait fullskalaproduksjon av miljøvennlig, restrukturert agn til snøkrabbefiske etter et vellykket tokt i Barentshavet.
Toktet ble gjennomført av Sintef i samarbeid med Forskningsrådet, og viste at Norbaits krabbeagn fisket like godt som vanlig akkar. Produktet er lett å egne med, og har en konkurransedyktig pris. Produktet omsettes i dag i Norge og på Grønland.

Kontaktpersoner

Sunniva Oldeide

Daglig leder - kontaktperson Norge

Siggi Þórleifsson

Kontaktperson Grønland