Skip to main content
Til toppen

HISTORIEN

Domstein ble etablert i 1925 av Rasmus Domstein, som var farfar til dagens eiere. Rasmus var fisker og kjøpte en strandeiendom i Måløy der han startet fiskemottak. Her drev han tradisjonell fisketilvirkning som salting og tørking i beskjeden målestokk.

Etter krigen tok sønnen Knut Domstein over virksomheten. Han tok i bruk ny teknologi som frysing og maskinell filetproduksjon. Markedet ble etterhvert mer internasjonalt og han hadde en sentral rolle i restruktureringene av fiskeindustrien på Vestlandet. Han overtok og etablerte flere bedrifter i Måløy, Raudeberg, Selje, Kalvåg og Florø. Virksomheten omfattet etter hvert produksjon av klippfisk, frossen filet, sild og makrell og lakseoppdrett.

På 90-tallet ekspanderte Domstein sterkt. Virksomheten i Måløy ble samlet i et nytt og moderne anlegg for pelagisk fisk og hvitfisk på Trollebø. Det ble etablert produksjon og salg av ferdigvarer i Sverige. Domstein ble også en ledende aktør innen oppdrettsnæringen. Gjennom Ervik Havfiske var Domstein også sterkt involvert i banklineflåten.

Domstein har spilt en sentral rolle i den sterke restrukturering som har skjedd i norsk fiskerinæring etter år 2000. I 2000 ble oppdrettsvirksomheten lagt inn i Fjord Seafood. Sammen med Fjord Seafood kjøpte Domstein det belgiske ferdigvareselskapet, Pieters. I 2001 gikk Domstein på børs. I 2007 var Domstein med på å etablerte Norway Pelagic. Fjord Seafood er senere blitt en del av Marine Harvest, og Norway Pelagic er i dag Pelagia AS.

Domstein er opptatt av at norske forbrukere skal ha tilgang til sjømat av god kvalitet. Gjennom Enghav etablerte Domstein i 2005 landsdekkende distribusjon av fersk sjømat til det norske markedet. Etter flere runder med restruktureringer ble denne virksomheten i 2014 videreført i Domstein Sjømat.

I 2015 kjøpte Domstein-familien ut de andre aksjonærene og tok selskapet av børs. Virksomheten består i dag av de heleide selskapene, Domstein Sjømat og Domstein Fish.

Lenker
Min side