Skip to main content
Til toppen

Hummer

Hummer

Sesong

Oktober-desember.

Størrelse

Opptil 50 cm og en vekt på 4 kg.

Vanlig fangstredskaper

Den eneste lovlige fangstredskapen er hummerteine.

Anvendelse

Hummer selges levende, kokt, dypfryst eller hermetisk.

Kokt hummer brukes aller mest naturell, men den kan gjerne tilberedes som kald eller varm rett. Naturell er den smakfull med en godt krydret dressing i stedet for den tradisjonelle majonesen.

Næringsinnhold

Hummer har mye vitamin B12 og E, og sink. Sink er et viktig sporstoff som er nødvendig for mange sentrale stoffskiftefunksjoner i kroppen.

Biologi/fangst

Hummeren er et av våre største krepsdyr. Den vokser imidlertid sent, kun 2–3 cm per år, og hunnene blir først kjønnsmodne når de er ca. 23 cm store. Hummeren trives kun på grunt vann ned mot 40 meters dyp, og vil ha fjell- og steinbunn der den kan finne gode gjemmesteder. Den lever av muslinger, skjell, kråkeboller, mark og død fisk.

Gytingen foregår om sommeren, og hunnen bærer rognen vinteren over til klekking i juni–juli ett år senere.

Det har skjedd en dramatisk nedgang i hummerbestanden i våre farvann de siste 50 årene, og det er derfor innført fredningsbestemmelser og minstemål. Det pågår forsøk med å utvikle hummeroppdrett i Norge. Det drives også havbeite/utsetting for å styrke lokale bestander.

 

Andre navn

Latinsk Homarus gammarus
Engelsk Lobster
Fransk Homard

 

Lenker
Min side