Skip to main content
Til toppen

Hyse

Hyse

Sesong

Hele året.

Størrelse

Opptil 110 cm og 19 kg, sjelden over 80 cm.

Vanlig fangstredskaper

Snurrevad, trål, line, garn

Anvendelse

Hyse selges fersk som filet eller hel fisk, som frossen filet eller saltet og røykt. Hyse kan stekes og kokes, og egner seg godt til fiskemat som fiskekaker, fiskeboller og fiskepudding.

Næringsinnhold

Hyse er en god proteinkilde og inneholder også vitamin B12, pyridoksin og selen. Den har også et gunstig forhold mellom natrium og kalium, noe som er viktig for kroppens væskebalanse.

Fisken/fisket

Hyse eller kolje er en bunnfisk som finnes på 40–300 meters dyp. Den trives best på flate områder med sand, leire eller grus. Den livnærer seg av små bunndyr, blekksprut og fisk. Ung hyse i Barentshavet er relativt stedbunden, mens større fisk foretar lange vandringer. Blant annet vandrer den ned mot kysten av Nord-Norge og til skråningene ved Tromsøflaket for å gyte.

Hysa blir kjønnsmoden i 2–5-årsalderen, når den er mellom 40–60 cm lang. De viktigste gytefeltene er i Nordsjøen, langs eggakanten fra Møre og Romsdal og ved Sørvest-Island og Færøyene. Yngelen driver med havstrømmene og søker seg mot bunnen når de er 8–11 cm lange. Hysa kan bli opptil 20 år gammel.

Hysa er en av våre viktigste matfisker. Fisket skjer i hovedsak i kystnære farvann, men i nord også på fiskebankene i østlige deler av norsk økonomisk sone. Hysa fiskes hele året, men det er et spesielt fløytlinefiske på kysten av Øst-Finnmark om sommeren.

Fisket etter hyse i Nordsjøen er også et helårsfiske, der hyse inngår som en av flere matfiskarter i fangstene. Utenfor Møre og Trøndelag fiskes det etter hyse med line og garn om sommeren.

Lenker
Min side