Skip to main content
Til toppen

Laks

Laks

Sesong

Fredningsbestemmelser begrenser sesongen for villaks. Oppdrettslaks omsettes hele året.


Størrelse

Vill laks kan bli opptil 1,5 meter lang og veie opptil 45 kg


Anvendelse

Laks selges fersk eller dypfryst i skiver, filet eller som hel fisk. Laksefileten kan også være gravet, kaldrøykt og varmrøykt. Fersk laks kan brukes rå til sashimi og sushi, den kan kokes, stekes og grilles og er utmerket i wok- og gryteretter. Røykt laks kan brukes som pålegg eller i salater, pasta og andre kombinasjoner.


Næringsinnhold

Oppdrettslaks er ernæringsmessig et glimrende produkt. Den inneholder mye omega-3-fettsyrer og er rik på de fettløselige vitaminene A og D. Omega-3-fettsyrer er viktige for ulike celler i kroppen, de har gunstig effekt i forhold til hjerte-/kar sykdommer og å bygge opp immunforsvaret.

Fisken/fisket

Laksen er en anadrom fiskeart – det vil si at den gyter i ferskvann og lever det meste av livet i havet. Etter 2–5 år i elva gjennomgår lakseyngelen en forandring som gjør den i stand til å leve i saltvann. Denne prosessen kalles smoltifisering. Når lakseyngelen er blitt smolt, forlater den elva og drar ut i havet. Etter 2–4 år i havet, blir den kjønnsmoden og starter gytevandringen tilbake til elva den kom fra. Fisket etter villaks er i dag i hovedsak forbeholdt sportsfiskere.

Oppdrett

Norge har vært en pioner i utviklingen av lakseoppdrett, og har siden gjennombruddet med sjøbasert oppdrett på 1970-tallet beholdt sin posisjon som verdens ledende produsent av atlantisk laks. Som kyst- og eksportnæring har laksenæringen fått svært stor betydning for Norge. 

Andre navn

Latinsk Salmo Salar
Engelsk Atlantic Salmon
Fransk Saumen atlantique

Lokalt

Atlanterhavslaks, blege, bleige (dverglaks), diddi (små-), "tømmerdrager", pjakk (små-), svidde (små-), svele (små-), sveling (små-) svelung (små-), tart / tert (små-), grilse (små-), leksing / læksing (1. oppvandring), mellomlaks, blanklaks (2-3 år), storlaks, logg, lugg, vinterstøing (overvintret gytefisk), luossa

Lenker
Min side