Skip to main content
Til toppen

Lodde

Lodde

Sesong

Vinterloddefisket: januar-april.

Sommerloddefisket:

august-november.

Størrelse

Sjelden mer enn 20 cm.

Vanlig fangstredskaper

Snurpenot

Anvendelse

Lodda brukes lite i Norge, men i Japan er det en delikatesse. Legg den på glovarm grill eller tørr stekepanne, og gi den et par minutter på hver side. Dryss over krydder og spis den fra hode mot hale.

Næringsinnhold

Lodda er en fet fisk og inneholder mye omega-3-fettsyrer. Fettinnholdet varierer med årstidene.

Fisken/fisket

Lodda er en viktig matfisk for blant annet torsk og sild. Oppvekst- og beiteområdet strekker seg fra Svalbard i vest til Novaja Semlja på russisk side i øst.

Lodda er kjønnsmoden ved 3–5-årsalderen. Den har sitt gyteområde på kysten av Nord-Troms og Finnmark og på Kolahalvøya. Etter første gyting dør de aller fleste, noe som også forklarer de store variasjonene i loddebestanden.

Navnet sitt har lodda fått fordi hannen får en stripe av hårete skjell langs siden i gytetiden. Hannen kalles faks-lodde, mens hunnen som mangler denne stripen kalles sil-lodde.

Den norske bestanden av lodde forvaltes i samarbeid med Russland. Loddebestanden i Barentshavet har de senere år vært på et svært lavt nivå. Det er bekymringsfullt, fordi lodda er viktig mat for torsk og sild som vokser opp i dette området. Forskerne mener at den lave bestanden skyldes tre ting: svake rekrutterende årsklasser, økte naturlige dødsrater (beitepress fra sild og torsk) og redusert individuell vekst. Det ble ikke fisket lodde i Barentshavet i perioden 1994–1998. I dag er fisket igjen forbudt på grunn av den problematiske bestandssituasjonen.

Andre navn

Latinsk Mallotus villosus
Engelsk Capelin / Caplin
Fransk Capelan atlantique

Lokalt

fakslodde (m), sillodde (f), jugahit, sáksa

Lenker
Min side