Skip to main content
Til toppen

Lyr

Lyr

Sesong

Hele året.

Størrelse

Opptil 130 cm og 20 kg.

Vanlig fangstredskaper

Garn, trål, dorg

Anvendelse

Lyr er svært godt egnet til farse. Den kan i tillegg både kokes og stekes og brukes i de samme rettene som torsk og hyse. Lyr kan med fordel marineres før den tilberedes.

Næringsinnhold

Lyr er en god proteinkilde, og inneholder også en god del vitamin B12 og selen. Selen er nødvendig i mange av kroppens kjemiske reaksjoner, blant annet i nedbrytningen av de såkalt ”frie radikaler”. 

Fisken/fisket

Lyr skiller seg i utseende fra sei med et mer utpreget underbitt. I tillegg har lyren en mørk og buet sidelinje, mens denne er lys og nesten rett på seien.

Lyren lever i stim i de frie vannmassene ned til 200 meters dyp. Den spiser krepsdyr, sild, brisling og tobis, og kan bli 8 år gammel. Fisken gyter på våren og eggene klekkes etter seks døgn. På vinteren vandrer lyren mot dypere og varmere vann.

 

Lenker
Min side