Skip to main content
Til toppen

Rødspette

Rødspette

Sesong

Juli-desember

Størrelse

Vanligvis 25–40 cm og opptil 7 kg, men enkelte hunner kan bli 95 cm

Vanlig fangstredskaper 

Bunntrål, snurrevad, bunngarn.

Anvendelse 

Rødspette selges fersk som hel fisk og filet eller som frossen filet. Rødspette kan stekes, kokes og grilles. Den kan også paneres og frityrstekes, og serveres med pommes frites som den kjente retten Fish and chips.

Næringsinnhold 

Omega-3, vitamin A og D.

Fisken/fisket

Rødspetta er en høyrevendt flyndre som gjenkjennes på den grå eller brune og glatte øyesiden med mange røde flekker. Den lever på grunt vann, men kan gå ned til 250 meters dybde. Den spiser muslinger, pigghuder og andre bunndyr. Rødspetta regnes som en stedbunden art, men når gytetiden nærmer seg kan den gjennomføre lange vandringer til bestemte gyteplasser. De viktigste gytefeltene for rødspette i Nordsjøen er sør for Doggerbank, der den oppholder seg mellom november og april. Yngelen svømmer fritt rundt i havet, og blir ikke flatfisk før de er blitt 15 mm lange. Da søker de ned og lever resten av livet på bunnen. Bestanden av rødspette er ikke tilfredsstillende, og forvaltningsplanene har som mål å bygge opp en bærekraftig bestand igjen.

Andre navn

Latinsk Pleuronectes platessa
Engelsk European plaice
Fransk Plie commune, carrelet

Lokalt

flyndre, "goillfloinner"/gullflyndre, kongeflyndre, nástefinddár

Lenker
Min side